Proč se učit

Proč se učit cizí jazyky jako je angličitina, španělština nebo italština ?

Malé děti a výuka cizích jazyků

V této době se ještě vyvíjí a roste mozek dítěte. Znalost mateřského jazyka je nutnost, znalost druhého nebo dalších jazyků zvyšuje kapacitu mozku a dává dítěti obrovský náskok do života. Jazykové vzdělání je nejlepší dar, jaký dítě může dostat. V tomto věku děti navíc nemají sebemenší problém cizí jazyk vstřebat jako naprosto přirozenou věc a dovednost. Jazyková výuka pro ně není výuka v pravém smyslu, ale zábavná hra a přirozené poznávání.

Studenti, ZŠ, SŠ – začínáme

Jazykové vzdělávání je nejlepší prevence před „rizikovými aktivitami“ tohoto věku. Školáci se naučí se používat počítač hlavně pro své vlastní jazykové vzdělávání a pro komunikaci s lidmi různých kultur. Získáním jazykových dovedností (nejžádanější je angličtina) a nových přátel vzroste tolik potřebné sebevědomí a rozšíří se  i pole možností do budoucna.

Studenti VŠ a dospělí 

Jazyková výuka dospělých ovlivňuje především důležité otázky finanční a ekonomické samostatnosti, pomůže při hledání seberealizace. Je to deviza, kterou dospělý se znalostmi cizích jazyků má v mnoha oblastech života. Cestování, zaměstnání, další studium, osobní rozvoj apod.

Senioři a výuka jazyků

Znalost jazyka je důležitá možnost pro doplňkový výdělek. Pro starší lidi je studium jiných světových jazyků důležitou možností kontaktu s vrstevníky a nedovolí tak často se vyskytující samotu a opuštěnost. Vědecké výzkumy navíc dokazují, že je výuka cizích jazyků i ve vyšším věku spolehlivým prostředkem proti skleróze a “Alzheimerově chorobě”